Podzimní soustředění

Podzimní soustředění

5. - 7. 10. 2012

 

Nad Rokytnem
6. října 2012
 
Modré nebe.
Vítr,  V Í T R , V  Í  T  R   !
Kmitání.
Barevné listí.
Mihotání.
Hnědočervená zem.
Šumí les.
Zavřené oči, tichá komunikace.
Kolik vůně?
Mokrá hlína, tlející dřevo, pryskyřice...
Šišky!
Jemná tráva, drsný kmen, vyvrácený smrk -
a roztančené stromy!
Měkkost půdy...
Vrostlý trs zlatých václavek.
Otevřené oči pro
nekonečné lesy v dálce.
Odpolední nebe 
je stříbrné.
 
(Text vznikl na  víkendovém soustředění výběrem a poskládáním
ze zápisů starší skupiny souboru Kamínek po návratu z procházky. )