Regionální přehlídka dětských folklorních souborů

Regionální přehlídka dětských folklorních souborů

20. 4. 2013

Důležité:

V sobotu 20.4. 2013 se Kamínek účastnil krajské přehlídky dětských folklorních souborů v Jihlavě. Děti si celé pásmo "Ze dvora ven..." tentokrát hodně užily. Jejich projev byl tím pádem přirozený, herecky, tanečně i pěvecky velmi dobrý. To ocenila i porota. Ze šestnácti dětských souborů z Horácka byl pro přímý postup do národní přehlídky vybrán Šípek z Jihlavy a Kamínek byl oceněn jako druhý nejlepší soubor. Porota tímto poskytuje naše pásmo Artamě. Ta ho nabídne festivalům, případně i národní přehlídce. 

Všem účinkujícím, vedoucím i rodičům velké díky.

Jana Rosecká