Vystoupení Tři Studně

Vystoupení Tři Studně

26. 5. 2012

Otvírání studánek je novodobá folklorní tradice, za  jejíž vzkříšení vděčíme  hudebnímu skladateli Bohuslavu Martinů, a o  kterou pečují  ve Třech Studních . S potěšením jsme vyslechli krásnou  kantátu v podání brněnského pěveckého sboru a připojili se k ostatním pěveckým a tanečním pořadům dětí  z Křižánek, Dolní Rožínky a Žďáru nad Sázavou, a to za značné účasti  nejne diváků, ale i při zpěvu ptáčků a žbluňkání  vody z obou studánek v lese, kde slavnost každoročně probíhá.